Czy konflikt ma też dobrą stronę?

  • by

Na kartach historii zapisało się, że konflikty dzielą ludzi. Często też dla wielu osób spór, jest rzeczą nie do przejścia.

Gdy skonfliktowane strony starają się udowodnić swoje racje na drodze postępowania sądowego, często okazuje się, że nie jest to takie proste. Z prostych powodów – proces często trwa bardzo długo i jego zasadniczą wadą jest to, że zawsze dla przynajmniej jednej strony postanowienie sądu będzie niesatysfakcjonujące.

Wielokrotnie wyższe, względem mediacji koszty postępowania sądowego, a także towarzyszący jemu stres, bardzo często przyczynia się do powstania jeszcze większego napięcia, a co za tym idzie wzmocnienia, zamiast rozwiązania konfliktu.

Mediator w procesie mediacji, dba przede wszystkim o to, żeby strony usłyszały się nawzajem. Pomaga zbudować bezpieczną przestrzeń do rozmowy o rozwiązaniach, potrzebach i oczekiwaniach. Dodatkowo pozostaje również bezstronny i neutralny, bo w końcu te 3 rzeczy razem zbliżają strony do sukcesu – porozumienia oczywiście.

Prawdę powiedziawszy, najważniejsza jest nawet minimalna chęć porozumienia między stronami konfliktu, pozwalając jednocześnie wypracować długotrwałe rozwiązania, satysfakcjonujące obie strony.

W porównaniu do orzeczenia sądu, w przebiegu mediacji, to strony same kształtują warunki ugody.
Niewątpliwą zaletą mediacji, jest poufność zapewniana stronom. Oznacza ona, że ustalenia stron pozostają między nimi. Nawet w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, sąd nie będzie mógł brać bod uwagę ustaleń poczynionych podczas mediacji.

Mediacja jest również dobrowolna.
Strony przystępują do mediacji z własnej woli, w dobrej wierze i w każdej chwili mają prawo
zrezygnować z mediacji.

Rozwiązanie sprawy na drodze mediacji daje również stronom szansę na wyjście z sytuacji
bez uszczerbku na ich wizerunku i uczy je patrzenia na konflikt z różnych perspektyw.
Podsumowując, konflikt ma też pozytywne strony!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *